Social dumping-aktioner i Ringsted og Roskilde

Foto: Kenn Thomsen
Foto: Kenn Thomsen

Tre byggepladser, to i Roskilde by og én i Ringsted by, og en skrothandler i Roskildes industriområde fik i løbet af tirsdag et uvarslet besøg af udlændingeafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi, der i samarbejde med Arbejdstilsynet foretog en kontrol af arbejdsforholdene og eventuelle udenlandske arbejderes tilladelser som led i myndighedernes indsats mod social dumping.

I Ringsted traf myndighederne seks rumænske arbejdere, der alle havde orden i deres tilladelser til at arbejde i Danmark.

Politiet fandt derfor ikke grundlag til at foretage sig yderligereden i forbindelse.

På de to byggeplader i Roskilde traf myndighederne dels tre danske medarbejdere på den ene arbejdsplads, mens en litauisk mand med orden i papirerne blev truffet på den anden.

På arbejdspladsen hos skrothandleren i Roskilde traf myndighederne en nigeriansk mand, der for nylig var indrejst i Danmark som turist og derfor opholdt sig lovligt i landet.

Ingen havde set ham arbejde hos skrothandleren, hvorfor politiet heller ikke her fandt grundlag for at foretage yderligere over for hverken nigerianeren eller indehaveren af skrothandlen.

Myndighederne vil også i fremtiden foretage forskellige uvarslede kontroller på forskellige typer af arbejdspladser for at kontrollere, hvorvidt beskæftigelse af eventuel udenlandsk arbejdskraft sker efter gældende regler for at imødegå social dumping på arbejdsmarkedet.