Snageri: Sådan kontrollerer kommunen de ansatte

Medarbejdere i Region Sjælland blev bortvist for at snage i journalen hos en 13-årige pige, som i april blev frihedsberøvet og udsat for overgreb. Ringsted Kommune holder også øje med, om medarbejderne kigger i borgernes sager, oplyser kommunaldirektør.

Der foretages stikprøver blandt de ansatte i Ringsted Kommune for at kontrollere, om der bliver snaget uberettiget i borgernes private sager. Der er omkring 3000 ansatte i kommunen. Foto: Bodil Pinholt

Foto: Bodil Pinholt
<p>Ringsted Kommune foretager løbende stikprøvekontrol af deres medarbejderes færden i kommunens digitale journalsystemer.</p>