Skov er sjov

Foto: Jens Wollesen, Yngve Saxil Andersen

11 børn har været på tur i Kærehave Skov ved Ringstedet sammen med Bevægelseshuset børnecamp.

Dagen startede dog med en akut programomlæggelse, da solen drillede.

– Vi skulle have lavet bål i dag, men det satte afbrændingsforbuddet lidt en stopper for, så i stedet laver vi en masse aktiviteter, for eksempel med motorikbanen eller orienteringsløb, fortæller Tina Sterup fra Bevægelseshuset i Ringsted.

Selvom afbrændingsforbuddet forhindrede båltændingen, så havde det ikke lagt en dæmper på de 11 børn, der havde fuld gang i boldspil, stangtennis og orienteringsløb.

Tina Sterups ide med børnecampen var, at lave et anderledes tilbud til børnene henover sommeren.

Victoria, Teresa og Christian er godt i gang med orienteringsløbet, dog er der lidt problemer med at finde vej og der diskuteres indbyrdes, hvordan kortet helt præcist skal læses, det lykkedes dog efter lidt tid at finde vej.

Efter frugtpausen er det tilbage til orienteringsløbet for Teresa, Victoria og Christian, for de sidste poster skal findes.