Seks sjællandske kommuner topper ny liste over største spring i formuen

Udvikling: Pensionsselskabet Velliv har opgjort formueudviklingen fra 2019 til 2021. Her har Ringsted sammen med fire andre sjællandske kommuner haft en befolkningstilvækst over landsgennemsnittet og formuerne vokset med mere end knap 500.000 kroner.