Så skete det: Allerede giftige alger i populær badesø

Der er observeret blågrønalger i Haraldsted Langesø ved Traktørstedet i Vrange Skov. Undlad derfor at lade børn og dyr lege og indtage vandet herfra, da det kan give gener.

Der er fundet blågrønne alger i Haraldsted Langesø ved Traktørstedet i Vrangeskov. Badning frarådes derfor.

Foto: Thomas Olsen