S stiller nyt torveforslag

Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER, Dan Qvitzau
Første viceborgmester i Ringsted, Sadik Topcu (S).
Første viceborgmester i Ringsted, Sadik Topcu (S). All rights reserved! Jens Wollesen +4520471563

I skuffelse over at den oprindelige torve-enighed er smuldret, efter at et flertal nu alligevel vil tillade trafik over Torvet i Ringsted, stillede Socialdemokraterne mandag aften et modforslag, som stort bevarer Torvet, som det er.

Modforslaget kunne ikke samle et flertal – fordi de fire partier stod sammen om deres fælles udspil – men Sadik Topcu fra Socialdemokraterne formulerede sit partis forslag sådan her:

Socialdemokraterne foreslår:

Parkeringspladserne ved Rådhuset bibeholdes. Trafikken over torvet bliver som i dag dobbeltrettet. Bygningselementet flyttes til østlig side og indpasses i det eksisterende projekt. Såfremt Realdania ikke vil være med til flytningen, så skal Cafe Valdemar heller ikke rives ned, der skal være cafe og offentlige toiletter på torvet. At der ikke arbejdes videre med et elektronisk system til parkeringshenvisning, og at udgifterne til etablering og drift af systemet ikke skal indgå i budgetfasen for budget 2017. Resten af projektet gennemføres som vedtaget.