Ringsted Stadion bør sættes i stand eller fjernes

Ringsted Stadion bør sættes i stand eller fjernes

Svend Erik Pedersen, Korsevænget 58, Ringsted

Debat: Det er godt, at Ringsted Kommune nu har frigivet over fem millioner kroner til renovering og nyt underlag på de to kunststofbaner, samt at de nu også får de rigtige mål til afvikling af DBU-kampe på Ringsted Sport Center ifølge DAGBLADET 12.januar.

I samme artikel citeres Johnny Dahlgaard (V) for, at det er dejligt at bruge penge på sådanne faciliteter til gavn for borgerne, ligesom Andreas Karlsen (K) siger, at hvis vi vil have folk til at dyrke sport, må forholdene være til stede. Jeg er enig med dem begge i dette.

Jeg vil bede de to byrådsmedlemmer og resten af byrådet at se lidt længere mod øst til Ringsted Stadion, som i den grad trænger til renovering hele vejen rundt på anlægget.

Dette anlæg blev indviet den 23. august 1980 og har siden kun oplevet få investeringer og er ikke blevet holdt op to date, så det i dag er i forfald og bliver ikke brugt, fordi der gennem årene er blevet nedlagt den ene rekvisit efter den anden.

Første gang, der her i avisen blev skrevet om, at stadion var i forfald, var den 24. oktober 2008.

Dertil kommer, at området nord for stadion er brugt til kommunes jorddepot, hvor der tidligere var idrætsaktiviteter. Der ses i dag nogle få blå jernrør fra idrætsredskaber.

Hvis byrådet vil have folk til at bruge stadion, må der ske noget, ellers bør det fjernes og udlægges til andre sportslige aktiviteter, som brug af denne plads.

En helt anden ting er, at RIF – Herrefodbold, som det ser ud i dag, vil være at finde i fodboldens Danmarksserien efter sommerferien og med de DBU krav, som klubben så vil få, hvor vil Ringsted Kommune så tilbyde klubben at kunne spille?