Politi erkender fejl i ulykkesstatistik

Foto: Thomas Olsen, Ulla Jensen