Opfordring på velbesøgt møde: Tal med én stemme

De erhvervsdrivende i Ringsteds bymidte kan godt forvente politisk vilje til at behandle forslag til nye tiltag, særligt hvis der bliver talt med én stemme.

Butiksindehavere: Ud med mudderkastningen og ind med sammenholdet

Marianne Boksa og Merete Dreisig modtog mange gode input fra deltagerne til mandagens debatmøde i Tingstedet.

Foto: Thomas Olsen

Der måtte hentes ekstra stole til de cirka 60 fremmødte til mødet, der var blevet til på initiativ af frisør Marianne Boksa, indehaver af “Salon Con Amore“, og Merete Dreisig, indehaver af tøjbutikken Depend, i Tinggade.

– Vi glæder os over, at vi alle sammen kan stå sammen, så der kan ske noget i byen, sagde Merete Dreisig indledningsvis.

Der var fyldt i Tingstedet mandag aften. Foto: Thomas Olsen

På dagsordenen var kommunens planer til bymidten, Ringsted City, butikker, der lukker, og fremtiden.

Tal med én stemme

Flere byrådspolitikere var mødt op i Tingstedet.

Flere af dem tog ordet og forsikrede forsamlingen om, at man vil kigge på de forslag, der måtte komme til udvikling af bymidten.

Socialdemokratiets Sine Reffstrup (tv.), Nye Borgerliges Claus Bedemann og Konservatives Susanne Cornelius (th.) var blandt de fremmødte byrådspolitikere. Foto: Thomas Olsen

De erhvervsdrivende blev også flere gange opfordret til at stå sammen og tale med én stemme.

– Det giver mere slagkraft, lød opfordringen fra Det Konservative Folkepartis gruppeformand Andreas Karlsen.

Han fik opbakning fra Venstres byrådsmedlem Jette Nygaard, der tilføjede:

– I Plan- og Boligudvalget kigger vi i øjeblikket på en byplan. Noget, der er på tegnebrættet, er, om der kan skabes nye stisystemer og om Borgerservice kan placeres i bymidten. Vi ser også på, om der kan skabes flere boliger i bymidten. Det kommer i høring med borgerinddragelse, hvor I kan give jeres besyv med.

Parkering fyldte meget

Et punkt, der fyldte meget, var parkering og til dels parkeringsvagterne, som giver nogle store udfordringer for detailbutikkerne.

– P-vagterne er meget aggressive. De kan ikke acceptere, hvis en leverandør holder og læsser af, berettede Merete Dreisig.

Marianne Boksa og Merete Dreisig modtog mange gode input fra deltagerne til mandagens debatmøde i Tingstedet. Foto: Thomas Olsen

Tidsbegrænsningen på parkeringen blev også drøftet indgående. Flere ønskede længere tids parkering i centrum. I øjeblikket er der én times parkering i Tinggade, men flere ønsker tre-timers parkering.

– Jeg synes, det er ærgerligt, når man kommer ind i byen, så må man kun holde her én time, sagde Marianne Boksa.

Det gør, at kunderne skal skynde sig, og måske ikke når ind i så mange butikker, som de gerne vil. Der var ønske om, at bymidten bliver ligestillet med centrene, hvor der er gratis parkering.

Der blev foreslået en-times parkering over hele byen, så der kommer flow og fripladser rundt omkring til folk, der arbejder i byen, og der var forslag om at stoppe samarbejdet med de nuværende p-vagter.

Ved en håndsoprækning viste det sig, at cirka 40 ud af de 60 fremmødte ønsker fri parkering i byen i tre timer.

En lang ønskeliste

Blandt forslagene til at løfte bymidten var at tomme butikslokaler og facader bliver sat i stand, så de ser pæne ud.

Der ønskes blomster på Torvet, torvehandel, markeder, jazz på torvet, og en oversigt ved Nørretorv over butikker og restauranter i byen.

En åbning af Amtstue Allé blev også foreslået for at binde centre og bymidten sammen.

Der var fyldt i Tingstedet mandag aften. Foto: Thomas Olsen

Med hensyn til udsmykning af torv og gader, gjorde Charlotte Maaløe, der har forretningen “Smag Duften” i Tinggade, opmærksom på, at alle butikker for et år siden blev inviteret til at være med i et projekt for at løfte bymidten. Til at begynde med var der 35, som meldte sig, og nu er de kun fire tilbage.

– Jeg er ked af, at der ikke er flere, der har været med i den proces, påpegede hun.

Alle butikker blev opfordret til at være med i det videre arbejde af chefkonsulent Bente Jongberg fra Ringsted Kommunes erhvervsafdeling.

Borgmester Henrik Hvidesten (V), der lyttede til de forskellige forslag, rejste sig op og sagde, at mange af de ting, der spørges efter, allerede er i fuld gang. Han oplyste også, at kommunen bidrager med 400.000 kroner til aktiviteter i byen, og at Ringsted Outlet også giver penge til byen.

– Jeg er overbevist om, at hvis I bliver enige her, så kommer der til at ske noget, sagde Henrik Hvidesten.

Formand stopper

Formand for Ringsted City Henrik Schuster Andersen fra Vin&Vin, oplyste, at foreningen hvert år giver tilskud til underholdning i Ringsted.

Han fortalte videre, at Oplev Ringsted, Ringsted City og Ringsted Erhverv netop har holdt møde og drøftet hvilke aktiviteter, der skal være i byen.

Han opfordrede kraftigt byens butikker til at blive medlem af Ringsted Erhvervsforum og Ringsted City, hvor man kan få den relevante information om det, der sker i byen.

Videre fortalte han, at der ved sidste års generalforsamling i Ringsted City kun kom syv. Det viste sig også, at kun cirka 10 af de fremmødte forretningsdrivende på mandagens møde, er medlem af Ringsted City.

– Hvis ikke vi får input fra jer, har vi ikke noget at komme videre med. Mød nu op på generalforsamlingen tirsdag 21. februar. Alle kan møde op, og der bliver en formandspost ledig. Hvis ikke der bliver valgt en ny formand, så dør det stille og roligt, sagde Henrik Schuster Andersen.

– I må melde jer på banen, hvis I er utilfredse med Ringsted Citys bestyrelse. Meld jer ind og lav om på det. I må selv tage ansvar, sagde Mette Printz, Synoptik.

Denne bemærkning udløste klapsalver.

Marianne Boksa og Merete Dreisig modtog mange gode input fra deltagerne til mandagens debatmøde i Tingstedet. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Arrangørerne af mødet har taget rådene til sig om at få et fælles talerør til kommunen.

– Vi møder op til Ringsted Citys generalforsamling, og så ser vi, hvad der kommer ud af det, siger Merete Dreisig.