Nyt udvalg skal fastholde flere medarbejdere

Beslutning: Byrådet har nedsat et kommissorium, der skal finde veje til at skaffe tilstrækkeligt med arbejdskraft til kommunens velfærdsopgaver.

Formanden for § 17.4-udvalget, Venstres Johnny Dahlgaard, mener, at man kan forbedre fastholdelsen af medarbejdere, hvis man ser på ledernes kompetencer. Foto Nikolaj Kennov Rasmussen
Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen
<p>I løbet af det kommende år skal et nyt midlertidigt politisk udvalg arbejde med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere til de mange kommunale serviceopgaver. Samtidig skal udvalget se på hvilke nye teknologiske redskaber, der kan inddrages fremadrettet.</p>