Kommune svarer på kritik: Det ændrer ikke på skovfældning

En række borgere har fundet en servitut, der ikke umiddelbart tillader fældning af deres lille granskov syd for Ringsted. Kommunen svarer dog, at de nye oplysninger ikke har betydning.

Maria Nielsen er chef for Teknik- og Miljøcenteret i Ringsted Kommune.

<p>&#8211; Jeg går ud fra, at vi har haft kendskab til servitutten, men det ville ikke ændre på noget.</p>