Klar holdning til nyt supermarked: Byen brækker midtover

Socialdemokratiet er imod byggeriet af et nyt supermarked ved Ringsted Outlet.

Forbedring af trafikken ved outlet udskydes

Det store butiksområde i Ringsted bliver formentlig snart udvidet. Foto: K3 Ejendomme

Det pointerer Sine Reffstrup (S) i et debatindlæg i DAGBLADET forud for det kommende møde i Plan- og Boligudvalget på mandag, hvor der blandt andet skal tages stilling til, om anden etape af butiksområdet Ringsted Retail må indeholde et supermarked.

Der skal en ændring af lokalplanen til, før der må bygges, og derfor kræves der politisk godkendelse.

Socialdemokraten begrunder blandt andet partiets holdning med, at et nyt supermarked i udkanten af byen vil modvirke bestræbelserne på at skabe mere liv i bymidten.

– Vi synes, byen er brækket midtover, og derfor skal vi understøtte sammenhængen og ikke en adskillelse. Det er rigtig væsentligt, siger Sine Reffstrup.

De borgerlige partier afviser Socialdemokratiets bekymringer og bakker op om planerne om et nyt supermarked ved outlettet.

Vi vil godt stå på mål for, at man ikke bare siger, at man kan slå sig ned, hvor man vil.

Sine Reffstrup (S)

Står på mål

Det er udvikleren Brian Schou, der i forbindelse med en markant udvidelse af Ringsted Retail ønsker at bygge et supermarked.

– Vi vil godt stå på mål for, at man ikke bare siger, at man kan slå sig ned, hvor man vil, siger Sine Reffstrup.

Der er blandt andet lagt op til, at bymidten i Ringsted ønskes fortættet ved byggeri af boliger i baggårde og lignende. Et højere indbyggertal i centrum skal være med til at skabe mere liv, og derfor mener socialdemokraten, at mere skal samles i bymidten – frem for – eksempelvis – at give tilladelse til et supermarked ved outlettet.

– Vi skal give folk en grund til at komme ind til byen. Det er det, forskning viser. Det kan vi som politikere være med til at understøtte. Vi vil byplanlægge os ud af det, og det er vigtigt, at man som byplanlægger har et ansvar for, at byen udvikler sig positivt. Det skal vi understøtte på forskellig vis, siger hun.

Socialdemokraten peger også på, at trafikforholdene ved det store butiksområde kun bliver forværret, hvis der kommer en ny dagligvareforretning.

Artiklen fortsætter under billedet.

Det store butiksområde i Ringsted bliver formentlig snart udvidet. Foto: K3 Ejendomme

V: Spændende

Venstre mener derimod, at det kan være en god idé med et supermarked ved Klosterparken.

– Det er et rigtigt spændende projekt, og derfor støtter vi også projektet i sin helhed, herunder at der gives mulighed for at etablere en dagligvarebutik, siger gruppeformand Klaus Hansen.

– Hele området vest for omfartsvejen er blevet et meget stort boligområde, som fortsat vokser, og derfor mener vi, at det giver god mening, at der kan skabes mulighed for en dagligvarebutik yderligere i lokalområdet, fortsætter han.

Klaus Hansen køber ikke argumentet om, at en dagligvareforretning ved outlettet giver færre folk i bymidten.

– I Venstre mener vi ikke, at man kan koble de ting, og dybest set tror vi på den personlige frihed. Borgerne bestemmer bedst selv, hvor de vil lægge deres indkøb. Det har vi respekt for, og det skal vi politikere ikke blande os i, siger gruppeformanden.

– Helt tåbeligt

Også Claus Bedemann (NB) er med på idéen.

– Selvfølgelig skal der bygges et supermarked. Hvorfor skal de borgere derude være de eneste, der ikke har lavprissupermarked i nærheden. Det er helt tåbeligt. Hvorfor skal byrådspolitikere bestemme, hvor de skal handle, spørger han retorisk.

Claus Bedemann påpeger, at beboerne i for eksempel Klosterparken vil kunne slippe for at starte bilen, når de skal handle, og at det derfor vil føre til mindre pres på trafikken i området.

Konkurrenceforvridende

Administrationen i Ringsted Kommune anbefaler et nej og argumenterer blandt andet med, at en ny dagligvarebutik vil tage kunder fra de eksisterende.

Den køber Konservatives Andreas Karlsen dog ikke.

– Det er dybt konkurrenceforvridende, at administrationen mener, der skal tages hensyn til andre supermarkeder. Skal vi så også lave en spisestedsanalyse, næste gang der er en ny restaurant på vej? Hvis Brian Schou ønsker at opføre et supermarked i anden etape, skal han have lov til det, siger han.

Det holder heller ikke, at trafikudfordringerne skal bruges som begrundelse:

– Vi skal ikke sige nej til udvikling, fordi vi ikke har taget os sammen til at finde de rigtige løsninger til at håndtere trafikken i området. For os er det vigtigt at få sat fart på den del. Vi bakker derfor heller ikke op om administrationens ønske om at udskyde trafikprojekterne i området ved outlettet og boksbutikkerne. Det skal sættes i gang nu, så det hele ikke sander til. Vi må tage midler fra byudviklingsfonden, og så er jeg sikker på, at Brian Schou betaler sin del på et senere tidspunkt, siger Andreas Karlsen.

Med den borgerlige opbakning er der flertal for, at der gives tilladelse til supermarkedet.