Halv mio. kr. i RIF’s kasse for salg af Kr. Pedersen

Foto: Bjørn Armbjørn, Anders Kamper