Foredrag om artroseskole

Gigtpatienter får færre smerter og øget livskvalitet med fokuseret træning.