Finn husker historisk konflikt, som var den i går: Folkeskolen er kun blevet værre siden

Folkeskolelærer og tidligere tillidsmand Finn Andersen husker tydeligt, hvordan han måtte blive tilbage og og undervise, mens kollegerne tog til demo i København. Han mener, at folkeskolen kun er forværret siden den historisk lange lockout, hvor der gik 25 dage uden undervisning.

Finn husker historisk konflikt, som var den i går: Folkeskolen er kun blevet værre siden

Finn Andersen fylder 70 år i år og forlader samtidig jobbet som folkeskolelærer på Byskovskolen, hvor han har været ansat i 40 år, når han ikke har lavet byrådsarbejde for først Det Konservative Folkeparti, siden Kristendemokraterne.