Demensgruppe har udvidet med gå- og besøgsgruppe

Ældre Sagen Ringsted har en demensgruppe, der har en demenscafé og nu har den oprettet en gå- og besøgsgruppe.

Frygter at miste specialister: Det er meningsløst

Ældresagens demensgruppe tilbyder forskellige aktiviteter til borgere med demens, som bor i eget hjem. Det er fra venstre Karina Sparrewath, Arne Mielcke og Marianne Haslund.

Foto: Bodil Pinholt

Siden 2019 har Ældre Sagen Ringsted haft en demensgruppe, som tilbyder forskellige aktiviteter for demente.

Den 3. tirsdag i hver måned er der demenscafé på Hyldegården. Her mødes man et par timer, drikker kaffe, synger, hygger sig sammen og nogle gange er der underholdning. Caféen er for hjemmeboende demente og ægtefæller.

Marianne Haslund, Karina Sparrewath og Arne Mielcke er tovholdere for demensgruppen. De havde til at begynde talt om, at det skulle være for de enlige, som bor hjemme. Men de fandt ud af, at ægtefæller til demente også har behov for at komme ud, så de er også med i caféen.

– Det er godt, de kan være sammen med ligestillede, mener Marianne Haslund.

Der er otte frivillige i demenscaféen, og alle otte kommer hver gang. I øjeblikket er der syv par, der benytter caféen. Ved hvert møde, bliver deltagerne placeret forskellige steder, også de frivillige, så man kan lære hinanden at kende.

– Der er et rart miljø, hvor der er plads til alle, siger Arne Mielcke.

Gå- og besøgsgruppe

I efteråret udvidede demensgruppe med en gå- og besøgsgruppe. Her tilbyder fire frivillige at gå en tur eller sidde hjemme hos en borger med demens. Det er som udgangspunkt hver 14. dag, men andet kan aftales.

– Dem vi besøger er folk, der kan bo hjemme, fortæller Karina Sparrewath.

I øjeblikket benytter fire borgere gå- og besøgsordningen. Gruppen kan godt bruge flere frivillige, da der er to på venteliste til en gåven.

Demensgruppen samarbejder med kommunens demenskonsulenter. Gruppen har også indledt et samarbejde med Plejecenter Solbakken.

– Vi har været inviteret til møde på Solbakken, hvor vi har opfundet et begreb, der hedder konstruktivt makkerskab. Vi har talt om at holde dialogmøder, siger Arne Mielcke.

Det har været på tale at lave pop up aktiviteter sammen, så man kan komme til at kende hinanden. Solbakken har i øjeblikket fået ekstra ressourcer til området via puljemidler, og det fortsætter til slutningen af 2023.

– Der kan vi måske komme til at overtage det, når puljemidlerne er brugt, siger Marianne Haslund.

– Vi har lavet en tænketank og kryber ind i den engang imellem, og ser, hvad mere, vi kan finde på, fortæller Arne Mielcke.

Drømmer om busture

Sidste sommer var gruppen på sommerudflugt, hvilket var en stor succes. Derfor vil man gerne arrangere noget lignende igen i år.

Gruppen har også en drøm om at tage på kortere busture måske en gang om måneden.

– Vi synes det kunne være rigtig interessant, hvis vi kan køre ture med busser i naturen og have madpakker med, siger Marianne Haslund.

Der er andre konstruktive tanker i gang, idet der tales om at tage ud og handle med en dement og måske efterfølgende lave mad sammen.

Det er heldigvis ikke ideer, der mangler i bestræbelserne på at gøre noget for hjemmeboende borgere med demens.

Karina Sparrewach og Marianne Haslund har erfaring fra området, idet de har arbejdet med demente på plejehjem og i hjemmeplejen. Arne Micelche socialpædagog og har altid arbejdet med mennesker – ikke med demente, men han kom ind på området, fordi han blev besøgsven på Knud Lavard Centret hos en dement.

– Vi gør det, fordi vi kan lide det. I januar har jeg været til møde og demenscafé otte gange, siger Marianne Haslund.

– Det griber om sig, når man åbner munden, tilføjer Arne Mielcke.

Det der gav ham et gnist til at give den en ekstra skalle i det frivillige arbejde var, at han tænkte på, at demens kan ramme ham selv.

– Det giver rigtig meget glæde, og vi frivillige har et rigtigt godt samarbejde, Karina Sparrewach.

Man kan se mere om demensgruppens aktiviteter på Ældre Sagen hjemmeside, hvor demensgruppen lægger oplysninger og referater op fra aktiviteterne.

Ældresagens demensgruppe tilbyder forskellige aktiviteter til borgere med demens, som bor i eget hjem. Det er fra venstre Karina Sparrewath, Arne Mielcke og Marianne Haslund. Foto: Bodil Pinholt