Central vej spærres for gennemkørsel i over to måneder

Vejafspærring: Byggemodningen af erhvervsområdet Business Park Ringsted etape 2 skal afsluttes, og det betyder en midlertidig spærring for gennemkørsel af Jordemodervej i Ringsted Kommune.

Central vej spærres for gennemkørsel i over to måneder

Jordemodervej ved Ringsted afspærres i perioden 12. april-20. juni 2023.

Foto: Thomas Olsen

Fra den 12. april og til den 20. juni bliver Jordemodervej spærret for gennemkørsel i forbindelse med byggemodningen af Business Park Ringsted etape 2.

Jordemodervej spærres vest for Jordemodervej 22 og vest for Jordemodervej 37.

Skal rettes ud

Jordemodervej skal rettes ud foran Jordemodervej 37 og på hele strækningen skal vejen gøres bredere. Nærmest Jordemodervej 22 anlægges der en rundkørsel, så lastbiler kan vende, så de ikke ved en fejl kører mod Kværkeby.

Jordemodervej ved Ringsted afspærres i perioden 12. april-20. juni 2023.

I den periode, hvor vejen er lukket, kan omkørsel til og fra Kværkeby ske via Køgevej mod syd eller via Værkevadsvej mod nord.