Alle spor igen farbare efter trafikuheld på Vestmotorvejen

Foto: Kenn Thomsen