Ældres synkeproblemer er sunket efter nyt tiltag fra kommunen

Et stort opsøgende arbejde fra kommunens omsorgsmedarbejdere har været nøglen til at få rettet op på mange ældres problemer med at synke og dermed spise godt.

Ældres synkeproblemer er sunket efter nyt tiltag

Øget opmærksomhed på synkeproblemer hos ældre er blevet en succes for RIngsted Kommune. Arkivfoto: Ringsted Kommune

Op mod 6 ud af 10 beboere på plejecentre, og 3 ud af 10 hjemmeboende ældre har problemer med at spise eller drikke. Det kaldes dysfagi, og er fagbetegnelsen for problemer med de funktioner vi skal bruge for at bringe mad og drikke fra mundhulen, gennem svælget og spiserøret og videre ned til mavesækken.

Et nyt tiltag sætter fokus på symptomet, så flere borgere får den rette hjælp tidligere.

– Dysfagi kan føre til underernæring, hvis man har svært ved at få spist og drukket det, man skal. Det kan føre til lungebetændelser og i værste fald kvælning, hvis der er mad og væske i luftrøret, siger Lykke Kjær, der er ergoterapeut i Sundhed & Træning og fagansvarlig for dysfagi-området.

– Det er alt sammen problemer, der kan føre til lavere funktionsniveau, et øget antal indlæggelser og ikke mindst nedsat livskvalitet og øget dødelighed, fortsætter hun.

Hjælp at hente

Men hvis det først er gået galt, så er der heldigvis hjælp at hente. Den kommer i form af træning og ergoterapi.

– Ens synkemuskulator bliver slappere, når man bliver ældre. Mange går måske bare og tænker, at sådan er det at blive ældre, siger Lykke Kjær. Men sådan skal det altså ikke nødvendigvis være.

Synkemusklen kan som med et knæ og vores andre muskulaturer trænes op og holdes i gang.

Lykke Kjær sætter de dysfagi-ramte i gang med at træne tungen, ved at give den modstand med en teske eller lave synkeøvelser, hvor man har tungen mellem tænderne og synke.

Eksemplarisk tiltag

I 2018 søgte Sundhed & Træning derfor penge i Ringsted Kommunes budget, så de kunne øge opmærksomheden på problemet og uddanne flere omsorgsmedarbejdere til at opspore tegn på dysfagi hos borgerne.

Antallet af henvendelser om borgere med dysfagi er i projektperioden steget, og flere borgere får nu den genoptræning og hjælp, de har behov for.

Sundhed & Trænings tiltag er faktisk gået så godt, at Styrelsen for Patientsikkerhed har taget det med som læringscase. Dermed kan andre kommuner nu lade sig inspirere af Ringsted Kommunes gode eksempel.

Øget opmærksomhed på synkeproblemer hos ældre er blevet en succes for RIngsted Kommune.