Sjællænderne er blevet mindre tilfredse med offentlig transport

Tilfredsheden med bus, tog og anden kollektiv transport er faldende i hele landet. På Sjælland er den lavere end landsgennemsnittet

Ny undersøgelse: Det mener sjællænderne om offentlig transport

Foto: Jens Wollesen

Foto: Foto Jens Wollesen