Journalkiggeri: Anmeldelser overhaler naboregion

Journalkiggeri: Anmeldelser overhaler naboregion

I forhold til befolkningens størrelse er der ifølge regionernes egne oplysninger flere uberettigede journalopslag i Region Sjælland end i naboregionen, Region Hovedstaden. Her ses Næstved Sygehus. Det vides ikke hvor de medarbejdere, der har foretaget de uberettigede journalopslag, arbejder. Foto: Jens Wollesen.

Foto: Jens Wollesen
<p>Som SN.dk tidligere har skrevet, har Region Sjælland efter en fornyet gennemgang af aktiviteten i de elektroniske journalsystemer siden 2022 registreret 72 opslag i patientjournaler, der har været uberettiget &#8211; altså uden en faglig årsag &#8211; som derfor er meldt til Datatilsynet som brud på reglerne for datasikkerhed. </p>