Firma klager over vaskeriudbud: “Ulovlig beslutning“

Virksomheden, der tabte udbuddet om at levere maskiner til regionens kommende sygehusvaskeri ved Holbæk, mener, at Region Sjælland har brudt loven i udbudsprocessen

Vaskerisagen: Firma beskylder Region Sjælland for lovbrud

Opførelsen af et nyt sygehusvaskeri i Tuse ved Holbæk er igen løbet ind i problemer, fordi maskinleverandøren har klaget over udbudsprocessen. Dette er et arkivbillede af det gamle sygehusvaskeri i Holbæk, før det brændte i 2018. Foto: Lotta Lemche

Foto: Lotta Lemche