Færre brystkræftpatienter på Sjælland bliver opereret til tiden

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at under en tredjedel af patienter med brystkræft opereres til tiden. Det skyldes primært personalemangel, forklarer regionen.

Brystkræft: Færre i regionen opereres til tiden

Både Region Sjælland og Region Hovedstaden ligger under landsgennemsnittet, når det gælder om at operere brystkræftpatienter til tiden. Foto: Elmer Madsen

Foto: Elmer Madsen
<p>Der er stadig problemer i Region Sjælland med at overholde fristerne for, hvornår borgerne senest skal have tilbudt en operation, efter at de har fået konstateret brystkræft. Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at andelen af patienter, der får en operation inden for de lægeligt anbefalede forløbstider for brystkræft, er faldet fra 39 procent i fjerde kvartal 2022 til 32 procent i de første tre måneder af 2023. </p>