Afklaring om nærhospitaler trækker ud

Uklarhed om nærhospitalers rammer og pengepulje bag får Region Sjælland til at udskyde beslutning om nærhospitaler.

Vordingborg, Faxe, Ringsted, Kalundborg, Lolland, Odsherred, Næstved og Roskilde kommuner ønsker alle et nærhospital. Nu trækker afgørelse ud.

Foto: Pipaluk Balslev

Afklaringen af, hvor der skal placeres tre til fire nærhospitaler i Region Sjælland, trækker ud.

I et brev til de otte kommuner, der har vist interesse for at få placeret et nærhospital, skriver regionen, at regionsrådets gruppeformænd for de ni partier i rådet har drøftet de indsendte forslag. Men:

“Da det endnu ikke er meldt ud, hvornår Indenrigs- og Sundhedsministeriet opslår puljen til ansøgning, og da de bagvedliggende kriterier endnu ikke er endeligt bekræftet af ministeriet, har gruppeformændene udsat beslutning om placeringer”, skriver regionen i brevet, der er underskrevet af regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Deadline for udvælgelsen af nærhospitaler er blevet skudt flere gange. Den seneste plan fra efteråret lagde op til, at der skulle ske en udvælgelse af de endelige nærhospitaler i slutningen af januar eller starten af februar, hvorefter man skulle søge om penge til etablering. Men heller ikke den plan holder længere.

Regionsrådsformændene har dog vedtaget en række principper for, hvordan man skal udvælge placeringerne.

Her vil der blandt andet blive skelet til områder med stor afstand til nærmeste akutsygehus og områder, hvor relativt mange borgere er kronisk syge eller har en dårlig sundhedstilstand. Men omvendt skal der også være borgere nok til, at projektet giver mening og nærhospitalet skal være “bæredygtigt”, blandt andet i forhold til, om man kan få personale til området.

Tabere kan få flere sundhedstilbud alligevel

Udmeldingen fra de faglige eksperter i regionen er, at det kun vil være bæredygtigt med 3-4 nærhospitaler. Så nogen af de otte ansøgere vil blive skuffet.

Men regionsrådets gruppeformænd op til, at de kommuner, der ikke får et nærhospital, alligevel kan få flere sundhedstilbud ud:

“I en kommende politisk aftale også vil være fokus på at styrke nærhed i sundhedstilbuddene inden for eksempelvis diagnostik og ambulante kontroller i de kommuner, som har ansøgt, men hvor sundhedscentre ikke bliver til nærhospital”, skriver regionen i brevet.

De otte kommuner, der ønsker et nærhospital er:

Lolland (Nakskov)

Vordingborg

Næstved

Faxe

Ringsted

Roskilde

Kalundborg

Odsherred (Nykøbing Sj.)