Vil gøre ældreindsatsen mere opsøgende

Nyt politisk udvalg med fokus på trivsel, sundhed og forebyggelse vil have det politisk arbejde rykket væk fra rådhuset.

Onsdag sætter byrådsmedlem Julie Jacobsen (DF) sig for første gang for bordenden som formanden for det helt nye politiske udvalg trivsels-, sundheds- og forebyggelsesudvalget. Listen over der områder udvalget varetager er lang, men overordnet er det kommunens sociale trivsels- og sundhedsmæssige opgaver og forebyggelsesopgaver. I udvalget sidder nyvalgte Hanne Caldron (NO) som næstformand, gen-nyvalgte Anna Louise Attermann (S), Jette Sloth (S) og Erik Winther (NO), der begge var med i det tidligere byråd.