Vig-støtten nærmer sig 350.000 kr.

Foto: Mik
Odsherredshallen i Vig i brand
  Foto: Mik
Odsherredshallen i Vig i brand Foto: Mik Foto: Christian Mikkelsen (Mik)

Bestyrelsen i Vig Festival har besluttet at donere de 200.000 kr., som var budgetteret til Hjælperfesten 1. september, til støtteindsamlingen for en ny hal i Vig.

– Vi har fået mange tilkendegivelser fra hjælpere om, at de heller så pengene til Hjælperfesten brugt til støtte for den nye hal, siger formand Johnny Nilsson.

– Med den tragiske brand 7. august mistede lokalområdet i Vig et meget vigtigt omdrejningspunkt for beboerne. Odsherred Kommune og den ledende halinspektør har skabt et grundlag for, at de foreninger, der benyttede hallen, genhuses ind til videre. Det er dejligt at se, at folk rykker sammen og får tingene til at glide, så idræts- og foreningslivet ikke går i stå.

– Vig Festival håber, at vi med donationen kan bidrage til, at Vig, snarest muligt, får rådighed over en ny og spændende hal, siger festival-formanden.

Støttebeløbet nærmer sig nu 350.000 inklusive indtægter fra bl.a. billetsalg skriver dagbladet Nordvestnyt.