– Vi har fået meget mere end vi drømte om

UNGELIV: Ung i Odsherred er blevet til meget mere end hvad man politisk turde håbe på for 10 år siden, vurderer tidligere borgmester i forbindelse med ungekulturinstitutionens første runde fødselsdag.

-  Vi har fået meget mere, end vi drømte om

- Vi har fået meget mere end vi drømte om

Foto: Peter Andersen

Odsherred: Da Ung i Odsherred blev oprettet for 10 år siden, var det med et ønske om at skabe et mere tidssvarende fritidstilbud til unge. Men det er blevet så meget mere, end det man politisk håbede på, vurderer tidligere borgmester Thomas Adelskov (S).

Ungehusene i både Nykøbing (billedet) og Asnæs er store trækplastre for Odsherreds unge. Foto: Foto: Peter Andersen

Dengang i begyndelsen af 2010’erne stod han i ved rorpinden, da byrådet skulle finde en ny måde at tænke ungetilbud på.

– Vi havde mange og lange diskussioner dengang. Det hele byggede jo på den unge- og uddannelsesstrategien, hvor vi også ønskede et godt miljø udover skolen. For skulle de unge blive i Odsherred, skulle de også have en god oplevelse af at være ung her, husker Thomas Adelskov om de indledende øvelser, der førte til en revitalisering af ungdomsskoletilbuddet.

Nedslidt ungdomsskole

I nogle år havde ungdomsskole i Odsherred været lig med traditionelle tilbud om knallertkørekort og fotokurser.

– Lad os bare være ærlige. Det var en nedslidt og hensygnende ungdomsskole dengang, siger Thomas Adelskov om baggrunden for revitaliseringen af ungdomsskoletilbuddet for ti år siden. Foto: Per Christensen

– Lad os bare være ærlige. Det var jo en nedslidt og hensygnende ungdomsskole dengang. Nu har vi to ungehuse, vi har mere liv og mere aktivitet, som de unge selv var med til at planlægge. Og når man ser det engagement, som Ung i Odsherred lægger i alle mulige aktiviteter og involverer sig i eksempelvis folkemødet. Det er mere end vi politisk havde på papiret, da vi designede konstruktionen, fortæller han videre og peger på ledelsen – både den første og den nuværende – som afgørende faktorer for succesen.

– Det de kom med, har i den grad været med til at løfte Ung i Odsherred ud over de håb og de forventninger, vi havde til projektet, fastslår han.

Spår større rolle

I Thomas Adelskovs spåkugle vil Ung i Odsherred komme til at spille en endnu større rolle end i dag.

– Med de planer om uddannelsescenter der er i Asnæs, så tror jeg, at de vil komme til at spille en meget aktiv rolle i fritidslivet og måske favne nogle grupper, som man ikke rigtig favner i dag. Eksempelvis gymnasieeleverne og erhvervsskoleeleverne. Der er behov for, at der sker nogle andre ting, de kan foretage sig end at gå på pizzeria eller værtshus, siger han.

Netop gymnasieeleverne er på vej ind i ungehuset i Asnæs på en ny og selvfaciliteternde måde. Et projekt med de unge gymnasieelever ved roret en dag om ugen med opstart i september, oplyser UiO-leder Louise Nordlund.