Uvidenhed om Odsherreds historie

Blandt de interessenter, der har afgivet høringssvar vedrørende vindmølleplanerne ud for kysten ved Klint, er Vikingeskibsmuseet ved Roskilde (Nordvestnyt 4.okt). Svaret angiver, at der ud for kysten sandsynligvis vil være fortidsminder omfattet af museumsloven. Eksisterende kort viser mindst hundrede skibsforlis ud for kysten siden 1800-tallet, hvor der synes at have været tæt sejlads lige fra vikingetiden.