Udvalgsformand hejser bekymringsflag: Budget giver ikke ro i maven

Foto: Mik

Det var et stigende antal underretninger om børn og unge med problemer, som for nogle uger siden slog bunden ud af budgettet for børne- og uddaelsesområdet i Odsherred Kommune i form af et uforudset merforbrug på over 13 millioner kroner. Pengene er siden blevet tilføjet området, så regnskabet stemmer for i år. Men næste års budget får alligevel formand for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With (S), til at hejse, hvad selv kalder et »bekymringsflag«.

– Jeg er nødt til at være ærlig. Jeg bør have ro i maven, når mit udvalg har fået tilført 13 millioner kroner efter et merforbrug, men det har jeg ikke helt. Vi har for budgettet næste år kun har afsat hvad der svarer til det regnskab vi kommer ud af 2019 med, siger Søren With.

Hans bekymring går også på, at man på nuværende tidspunkt ikke kan sige noget om, hvad der vil komme af underretninger og dyre sager om anbringelser resten af året.

– Det er min erfaring, at sagsmængderne på børn- og ungeområdet har været støt stigende de sidste mange år. Hvorfor skulle det pludselig stoppe i 2020, spørger Søren With.

Foruden et budget, hvor der næste år er afsat det samme som i år, skal området fra 2021 beskæres med seks millioner kroner.

– Så vi skal ikke bare knække kurven for antallet af underretninger og anbringelser næste år. Vi skal også have fundet de seks millioner, som vi skal spare i 2021, siger Søren With.

Han håber på, at en øget forebyggende indsats blandt kommunens yngste borgere, kan være med til at knække kurven.

– Vi har bare ikke så mange penge, at gøre godt med, siger Søren With.