Udsigt til reparation af svømmehal glæder foreninger

Sammenslutningen VKI – der måske skal overtage driften af Vig Kultur- og Idrætscenter på længere sigt – glæder sig over, at der nu bliver gjort noget ved det store vandtab i svømmehallen.

Udsigt til reparation af svømmehal glæder foreninger

Vandspildet i Vig Svømmehal vil kunne nedbringes med 80 procent ved at montere en simpel gummiliste - det glæder Jette Nissen, formand for VKI, der repræsenterer brugerne af svømmehallen. Foto: Stefan Andreasen

Nyheden om, at det alt for store vandspild i Vig Svømmehal efter al sandsynlighed kan mindskes betydeligt med en gummi-liste på skvulpe-renderne, bliver modtaget med glæde af Jette Nissen, formand for VKI – en sammenslutning af de foreninger, klubber og institutioner, der bruger Vig Kultur- og Idrætscenter.

VKI er positiv overfor selve tanken om at overtage driften af idrætshal og svømmehal, men det er et ufravigeligt krav, at alt skal være bragt i orden, særligt i svømmehallen, så der ikke pludselig kommer store, uforudsete udgifter.

10. februar mødes VKI med kultur- og vækstudvalget for at afsøge, om der skal indledes forhandlinger om overtagelse af driften af Vig Kultur- og Idrætscenter.

Let og billig reparation

– Det er da rigtigt dejligt, at svømmehallen nu bliver repareret, så der ikke er det store vandspild, og det er dejligt, at det tilsyneladende kan gøres så let og billigt.

– Det glæder mig også som almindelig skatteborger, at det kan gøres for 10.000 kr., og at det vil bremse vandspildet så meget, siger Jette Nissen.

Ledende halinspektør Preben Nielsen orienterede på seneste møde i vækst- og udviklingsudvalget om, at cirka 80 procent af det vand, som løber ud over skvulpe-renderne, når der er stor aktivitet i bassinet, kan holdes tilbage af en 24 millimeter gummi-liste.

Med en investering på 10.000 kr. til gummi-listen kan kommunen undgå en stor ombygning af skvulpe-renderne til 578.000 kr. og spare måske 125.000 kr. årligt i forhold til vandspild, oplyste Preben Nielsen.

I må se at komme i gang

Svømmehallens klor-anlæg skal have udskiftet to celler til i alt 150.000 kr. for at fungere optimalt, og så skal der svejses nogle rør og udskiftes en termostat.

I alt en investering på cirka 300.000 kr., så spiller Vig Svømmehal fuldstændig, lød det fra Preben Nielsen på mødet.

Der er 20 års garanti på bassin-dugen, og foreløbig har den kun ligget i syv år.

– Det er kommunens ansvar at sørge for, at svømmehallen er bragt helt i orden, hvis vi skal indgå aftale om at drive den fremover, fastslår VIK-formanden forud for mødet 10. februar.

– Så må de jo bare se at komme i gang med at få repareret de sidste ting.

– Det er dejligt, at der nu bliver gjort noget – det har nok hjulpet, at der har været bragt fokus på området, siger Jette Nissen.