Trodser anbefalinger – tror på ny model for specialundervisning