Tidligere flygtningecenter bliver til et videnshus