Stormfuldt år i sparekasse

Foto: Mik

Det er et stormfuldt år, Sparekassen Sjælland med hovedsæde i Holbæk har lagt bag sig.

Det konstaterede sparekassens ordførende direktør Lars Petersson i sin beretning ved det første af seks garantmøder, der blev holdt i Vallekilde-Hørve Fritidscenter.

Det stormfulde bestod i et historisk stort underskud på 744 millioner kr. efter skat, ikke mindst som følge af samlede nedskrivninger på over 1,4 milliarder kr. i 2013.

En god del af nedskrivningerne var en af følge af Finanstilsynets ordinære inspektion for nylig.

Lars Petersson betegnede det store underskud som en engangsforestilling. Og han understregede, at Sparekassen Sjælland ikke er i krise, da der fortsat er en stærk kapital.

Læs mere i dagbladet Nordvestnyt tirsdag.