Søkrigsdiscipliner trænes på Gniben

Søkrigsdiscipliner trænes på Odden
Foto: Niels Sørensen