Skorstensbrand på Dragsholm Slot

Brand: Brandvæsnet måtte sende en lift fra Holbæk for at nå op til skorstenen på Dragsholm slot, hvor der søndag opstod røgudvikling.

Brand på Dragsholm Slot

Ifølge indsatslederen foregik slukningen af skorstensbranden på Dragsholm slot stille og roligt. Foto: Presse-fotos.dk

Foto: Presse-fotos.dk

Dragsholm: Ingen mennesker var i fare, da politi og brandvæsen efter et alarmopkald søndag klokken 14.56 kørte til Dragsholm Slot.

– Vi havde en skorstensbrand, så vi havde en sprøjte og en tankvogn fra Snertinge derude. Og så måtte vi også sende liften fra Holbæk. Problemet med skorstenen på slottet, er at den er så høj, så man skal have liften med for at nå der op, siger indsatsleder Birgitte Kryger fra Vestsjællands Brandvæsen.

Branden gav noget røg i loftrummet, som sivede ud af siderne på skorstenen. Men der var ikke flammer.

– Der var noget sod, som vi har fjernet, og så har anbefalet, at de får en skorstensfejer til at kigge på den i dag, lyder det fra indsatslederen.

Vestsjællands Brandvæsen sendte en sprøjte og en tankvogn. På grund at bygningens højde, måtte de også sende en lift. Foto: Presse-fotos.dk