Skolebørn sendt ud at lege i gaslugt

Efter røggasudslippet fra pyrolysefabrikken i Egebjerg gav beredskab grønt lys for, at børnene kunne lege ude, selvom ingen reelt ved, hvad der var i luften. Det gør forældre bange og utrygge.

Gasudslip gør forældre bange for børns sikkerhed

Både brandvæsen og kommunens miljøteam var tilkaldt. En stærk, kvælende gasagtig lugt bredte sig over Egebjerg i nattens løb. Et udslip af en art fra pyrolysefabrikken på Egebjerg Hovedgade 27 hang som en stank af rådne æg og gjorde naboerne bange og utilpasse. Lugten hang stadig tungt den følgende dag, og fik den lokale skole og børnehave til at holde børnene indendørs. Men klokken 12.02 fik forældrene en besked: Børnene fik lov at gå ud og lege igen.

“Odsherred Brandvæsen melder, at der ikke er grund til at foretage evakuering eller andre sikkerhedsforanstaltninger”, skrev Egebjerg Skole, som herefter lod børnene komme udenfor.

– Da de sendte den besked, havde der i hvert fald ingen været og tjekke noget. Det chokerer mig virkelig. Det stank jo i hele byen, og man blev dårlig af at være ude i det, siger Rikke Pollmann, mor til en søn i tredje klasse.

Hun bor i nærheden af fabrikken i Egebjerg og slog sammen med naboerne alarm, da den kvælende gaslugt bredte sig i nattens løb. Vestsjællands Brandvæsen var da også i Egebjerg klokken lidt i to om natten. Her har indsatslederen konstateret lys i et toiletvindue på pyrolysefabrikken og en del røg fra fjernvarmeværket.

“Vindretningen er mod anmelders adresse”, står der i rapporten, som også nævner en form for lugt, som er svær at placere, hvor kommer fra.

– Vores folk ronderer området. Der er ingen aktivitet og ingen at få kontakt med, og derefter foretager vi os ikke yderligere, siger beredskabschef Lars Karlsen, men har ingen dokumentation for, hvad røggassen indeholdt.

På Odsherred Kommune oplyser man, at man heller ikke her ved, hvad røggassen præcis var. Man henholder sig til brandvæsenets vurdering, og har pålagt Green Energy Circle at dokumentere, at restproduktet fra pyrolyseproduktionen ikke udgør en sundhedsrisiko for hverken ansatte eller borgere i Egebjerg.

Sagen kort

Pyrolysefabrikken i Egebjerg eksploderede to gange i 2021.

Anden gang så voldsomt, at der udbrød en kæmpe brand. Dengang ejede Waste Plast Upcycling fabrikken.

Efter eksplosionerne overtog Green Energy Circle pyrolyseanlægget og arbejdet med at omdanne gamle bildæk til grøn fyringsolie, gas og karbon.

Den 22. februar skete der et røggasudslip fra fabrikken under en testkørsel. Lugten skræmte borgerne i Egebjerg voldsomt, og resulterede i et standsningspåbud fra kommunen.