Sigurd Swanes atelier er pakket sammen

Renovering: Som led i renovering af Malergårdens hovedbygning er Sigurd Swanes atelier pakket sammen og opmagasineret i foredragssal.