SF på usikker vindmølle kurs

Vindmøller skal der til, også selvom det koster på naturbeskyttelsen. SF's medlemmer af Odsherred Byråd er klare i mælet. Naturbeskyttelsen må vige for vindmøller, men sådan sagde de ikke for et år siden. Nu holder de møde om sagen

Foto: Christian Mikkelsen (Mik)