Rock og viser på Spil Dansk-dagen

Kirker, skoler og plejehjem i Odsherred lagde lokaler til, da torsdag stod i musikkens tegn.

Foto: Per Christensen