Regnskab var en »horror-story«

Halvårsregnskabet for Odsherred Kommune med forventninger til sidste halvdel af 2019 blev tirsdag aften godkendt af et samlet byråd. Det skete dog ikke uden enkelte sværdslag partierne imellem. Der var tale om et regnskab, som forventer et merforbrug på 24,24 millioner kroner. Familieafdelingen står for et merforbrug på 13,5 millioner kroner, som formand for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With(S), endnu en gang forklarede med et stigende antal børnesager og underretninger til familieafdelingen.