Private virksomheder må vente med kommunalt tilbud om indsamling af affald

Affaldssortering: Miljø og Teknikudvalget besluttede tirsdag, at Odsherred Kommune vil tilbyde kommunale virksomheder og institutioner indsamling af genanvendeligt husholdningsaffald til markedspris. Private virksomheder må vente med en tilsvarende ordning.

Private virksomheder må vente med kommunalt tilbud om indsamling af af

Ensartet sortering af affald skal øge genanvendelsen. Fra 1. januar 2023 skal alle virksomheder sortere deres affald.

Foto: Pipaluk Balslev

Odsherred: Nye nationale krav til sortering af affald betyder, at virksomheder skal fra 1. januar 2023 sortere deres affald. Byrådet kan tilbyde virksomheder at tilmelde sig en kommunal indsamling af det genanvendelige affald, der svarer til den affaldsordning, som kommunen har for helårs- og sommerhuse. Ordningen indebærer indsamling af ti typer af affald. Men den skal ske til markedspris frem for et halvårligt gebyr, som man betaler i dag.

Teknik- og Miljøudvalget i Odsherred Kommune besluttede tirsdag, at kommunale virksomheder og institutioner i første omgang skal tilbydes at tilmelde sig affaldsordningen. De kan tilmelde sig ordningen per 1. juni 2023.

– Vores ambition er, at vi på sigt også kan kan tilbyde indsamling af affald fra private virksomheder. Det synes at være det eneste rigtige. Men vi har en række udfordringer med at gennemføre indsamlingen per 1. januar 2023, blandt andet på grund af mandskabsressourcer, siger udvalgsformand Claus Starup (C).

Inden for et år er det planen, at affaldsområdet skal selskabsgøres og overtages af Odsherred Forsyning. Miljø- og teknikudvalget har bedt administrationen undersøge, om det i den forbindelse vil være muligt også at tilbyde affaldsordningen til private virksomheder.

Erhvervslivet vil gerne samarbejde

Og erhvervslivet er interesseret i at kunne indgå i en kommunal ordning, siger Jan Staunsbjerg, som er konsulent i Odsherred Erhvervsforum.

– Jeg synes, det samfundsøkonomisk og miljømæssigt giver bedst mening, at man finder en løsning, hvor man kan samle det. Og vi vil gerne være behjælpelige med at promovere en samlet løsning for vores virksomheder, siger han.

Som det er nu, skal virksomhederne selv finde en løsning på at komme af med deres affald, og Jan Staunsbjerg ser en fordel i, at Odsherred Erhvervsforum inddrages i processen, så det kan være med til at minimere antallet af udbydere og sørge for, at affaldet ikke skal transporteres over for store afstande.