PFOS-forurening i kanal

Odsherred Kommune har fundet PFOS i Sidinge Nordkanal.