PFAS er spredt nærmest overalt

I Odsherred har man fået lavet en opdateret oversigt over udbredelsen af de farlige flourstoffer.

Status på forurening: PFAS er overalt
Foto: Marianne Nielsen

Æggeblommer, regnvand og havskum. PFAS, farlige flourstoffer, der bekymrer mange, findes snart overalt. I Odsherred har man forsøgt at skabe et overblik over, hvor stadset er fundet.

Nørremarksvej 13 ved Vig har været brandøvelsesplads, og da Miljøstyrelsen bad om at få undersøgt dem alle for PFAS forurening blev der påvist høje koncentrationer i både jorden og det terrænnære grundvand.

“Umiddelbart viser vores undersøgelser, at der ikke er sket forurening af drikkevandet”, skriver forvaltningen, som arbejder videre med sagen.

Tang indeholdt PFAS

Også tang viste sig sidste år i et enkelt tilfælde at indeholde PFAS i mænger, der overskrider grænseværdierne. Man har senere taget flere prøver af tangen, men har ikke siden fundet problematiske resultater.

Den mark, hvor man har kørt tangen fra de rensede strande ud på, er også blevet undersøgt, og der er spor af PFAS i jorden, men kun i lave koncentrationer.

Odsherred Forsyning har undersøgt for PFAS i ind- og udløb på renseanlæg. Det førte til, at kommunen tog prøver i Sidinge Fjord Nordkanal, hvortil Vig Renseanlæg leder vand ud. Prøverne viste forhøjet indhold af PFAS, og da vandet fra kanalen bliver brugt til at vande marker med blandt andet gulerødder og kartofler på Lammefjorden, undersøgte Fødevarestyrelsen sagen. Heldigvis fandt man ikke giftrester i grøntsagerne.

Også badevandet i Odsherred er undersøgt med fem vandprøver, der ikke viste rester af PFAS over grænseværdierne. TIl gengæld er der fundet PFAS på Lundbecks fabriksområde ved Lumsås, og virksomheden er i gang med at afgrænse forureningen.

Blæser ind fra havet

Således har man et ganske godt overblik over, hvor PFAS er og i hvilket omfang. Men man mistænker, at PFAS også blæser ind med havskum fra havet, fordi Miljøstyrelsen har fundet PFAS i vegetationen op mod en kilometer fra kysten. Det er blandt andet fundet i Odsherred langs Sejerøbugten og nordkysten. Her græsser en del dyr, og Fødevarestyrelsen er nu i gang med at tage prøver af kødet fra disse dyr, og man venter på resultaterne.

– Prøverne viser, hvor omfattende PFAS er. Man har kendt til det i mange år, men nu er det blevet noget, man er opmærksom på, måske fordi man er blevet bedre til at måle på det, siger Claus Starup, der er formand for Grønt Råd og Klima- Vækst og Udviklingsudvalget (K).

Hans største bekymring er, at man ikke præcis ved, hvad det er, PFAS skaber af problemer i miljøet, og den usikkerhed skaber angst og bekymring, mener han.

– Men vi har overvågning på det, og så må vi følge udviklingen og finde ud af, hvad det her egentlig betyder, siger han.

Hvad er PFAS

PFAS er fælles navn for tusindvis af kemiske flourtoffer, der typisk er blevet brugt til imprægnering og andre specielle anvendelser, hvor der ønskes en vand- og/eller fedtafvisende effekt.

Kemikalierne er et problem, fordi de Ikke nedbrydes i naturen, kan sive gennem jorden og forurene grundvandet og ophobes i fisk og dyr

PFOS kan være både kræftfremkaldende, hormonforstyrrende og svække immunforsvaret. Hos gravide kan det også have indvirkning på fosterets udvikling.

Vandprøver viser, at Sidinge Fjord Nordkanal indeholder PFAS. Vandet bruges til at vande markerne på Lammefjorden, men stoffet er ikke påvist i i kartofler og gulerøder.