Pengegaver: Nu kan kulturhistorisk center udvides

Penge fra Nordea-fonden og Odsherred Kommune – Odsherreds Kulturhistoriske Forening kan nu udvide med nyt udstillings- og børneaktivitets-rum i den gamle brandstation i Anneberg Kulturpark.

Pengegaver: Nu kan kulturhistorisk center udvides

Odsherreds Kulturhistoriske Forening har indrettet velkomstcenter i den gamle brandstation i Anneberg Kulturpark - nu udvides med flere rum til udstillinger og børneaktiviteter. Foto: Per Christensen

For halvandet år siden åbnede Odsherreds Kulturhistoriske Forening velkomstcenter i midterste del af den gamle brandstation i Anneberg Kulturpark i Nykøbing Sjælland.

Nu er foreningen klar til at inddrage hele stationen med støtte fra Nordea-fonden og Odsherred Kommune, så der blandt andet kan udvides med flere aktiviteter til børnefamilier.

Nordea-fonden giver 100.000 kr. og Odsherred Kommune 40.000 kr.

Anneberg Kulturparks direktør Gitte Klausen har fra 1. januar givet foreningen råderet over resten af bygningen, så velkomstcentret kan udbygge oplevelserne for kulturparkens besøgende, særligt børnene. Med udvidelsen ændres navn til “Velkomstcenter og Børnehus i Anneberg Kulturpark”.

– Der er et stort behov for et permanent åbent sted, hvor kulturparkens mange besøgende kan få information – helst personligt leveret – om kulturparken og om Odsherred.

– Et sted, hvor børnefamilierne kan boltre sig og få gode oplevelser, siger foreningens formand Kjeld Jensen.

– Der er et stort behov for et permanent åbent sted, hvor kulturparkens mange besøgende kan få information, siger Kjeld Jensen, formand for Odsherreds Kulturhistoriske Forening. Foto: Per Christensen

Et nyt børnehjørne

Velkomstcentret udvides med afdelingen til venstre for adgangs-porten, hvor der indrettes nyt udstillingsrum, blandt andet til skiftende udstillinger, leveret af de øvrige aktører i kulturparken og af foreninger i Odsherred.

Den permanente Geopark Odsherred-udstilling fra Tinghuset i Nykøbing rykker også ind.

I samme rum etableres det kulturhistoriske børnehjørne ”Tidskapslen”, med læring gennem leg og samtale, børn og voksne imellem.

– Sjove aktiviteter, som kræver, at man både bruger krop og hjerne. De skal være enkle og billige at udvikle og stimulere den kulturhistoriske bevidsthed, siger Kjeld Jensen.

Forventer sæson-udvidelse

Den fremtidige bemanding af “Velkomstcenter og Børnehus” klares af foreningens nuværende og kommende frivillige, og ved at de inviterede udstillere deltager.

– Vi forventer en betydelig udvidelse af sæsonen og åbningstiden, siger formanden.

De nye aktiviteter vil sikre fornyelsen, men foreningen fortsætter også de nuværende udstillinger, formidling og aktiviteter, der har flot søgning i den midterste sektion.

Anneberg Kulturparks direktør Gitte Klausen har fra 1. januar givet Odsherreds Kulturhistoriske Forening råderet over hele den gamle brandstation. Privatfoto

I den øvrige brandstation skal der indrettes rum til personale, teknik og depot.

– Forholdene for vores frivillige skal være tålelige – og gerne bekvemme – ellers deltager man ikke. Så en forbedring er en forudsætning for at kunne fastholde og tiltrække nye frivillige og øge vores aktiviteter, siger Kjeld Jensen.

Gratis aktiviteter

Som udgangspunkt er aktiviteterne i “Velkomstcenter og Børnehus i Anneberg Kulturpark” gratis.

– Det efterspørger børnefamilierne, siger formanden.

Udenfor brandstationen har foreningens frivillige etableret sandkasse, solde-anlæg og detektor-areal til publikumsmagneten “Arkæologi i Børnehøjde”.

Kjeld Jensen forventer, at “Velkomstcenter og Børnehus”, og flere gæster i kulturparken generelt, vil give en mærkbar stigning i besøgstallet på den gamle brandstation.

Besøgstallet skønnes at ligge på 5000 om året nu og forventes at kunne stige med 3000 gæster årligt, oplyser formanden.