Penge på lommen: Nu rykker de ind i hele den gamle brandstation

Formand for Odsherreds Kulturhistoriske Forening, Kjeld Jensen, takkede Nordea-fonden og Folkeoplysningsudvalget i Odsherred for de tilsammen 140.000 kr. til indretning af gammel brandstation.

Penge på lommen: Nu rykker de ind i hele den gamle brandstation

Mandag holdt Odsherreds Kulturhistoriske Forening rundvisning i den gamle brandstation i Anneberg Kulturpark og takkede Nordea-fonden og Folkeoplysningsudvalget i Odsherred for de i alt 140.000 kr. til indretning af stationen. Foto: Jens Wollesen

Foto: Foto Jens Wollesen

Selvom det var tænder-klaprende koldt, var de store smil fremme, da Odsherreds Kulturhistoriske Forening mandag bød på rundvisning i tilholdsstedet på den gamle, uopvarmede brandstation i Anneberg Kulturpark i Nykøbing.

– Allerførst: Tag noget kaffe til at varme jer på – og brød fra bageren, sagde formand Kjeld Jensen.

Kulturpark-direktør Gitte Klausen har nu stillet hele brandstationen til foreningens rådighed som “Velkomstcenter og Børnehus”, og mandag var to særlige gæster mødt op til rundvisningen: Nordeas filialdirektør Susanne Egelund Svarrer, der repræsenterede Nordea-fonden, og Henrik Søborg, formand for Folkeoplysningsudvalget i Odsherred.

Nordea-fonden og Folkeoplysningsudvalget har støttet med henholdsvis 100.000 kr. og 40.000 kr. De i alt 140.000 kr. muliggør, at “Velkomstcenter og Børnehus” nu kan rykke ind i hele brandstationen.

– Vi er utroligt taknemmelige, sagde Kjeld Jensen.

Kjeld Jensen takkede Nordea-fonden og Folkeoplysningsudvalget for de i alt 140.000 kr., som skal bruges på aktiviteter og renovering af den gamle brandstation i Anneberg Kulturpark. Foto: Jens Wollesen

I den del af bygningen, der er til venstre for den antik-grønne garageport, godt 50 kvm., skal der indrettes nyt udstillingsrum, blandt andet til skiftende udstillinger, leveret af de øvrige aktører i kulturparken og af foreninger i Odsherred.

Nordeas filialdirektør Susanne Egelund Svarrer repræsenterede Nordea-fonden. Foto: Jens Wollesen

Nyt til børnefamilier

Den permanente Geopark Odsherred-udstilling fra Tinghuset i Nykøbing rykker også ind.

Og i samme rum etableres et nyt kulturhistorisk børnehjørne kaldet ”Tidskapslen”, med læring gennem leg og samtale, børn og voksne imellem, for at stimulere en kulturhistorisk bevidsthed.

– Sidste år havde vi 5000 gæster. Vi forventer en betydelig stigning, når vi nu får flere åbningsdage og aktiviteter, specielt for børnefamilierne.

– Mange af de sommerhuse, der bliver solgt i Odsherred, bliver købt af børnefamilier. De kommer her og fortæller, at de har købt sommerhus, og at de gerne vil være en del af lokalsamfundet. Der er en tendens til, at man bruger sit sommerhus og lokal-området mere end tidligere, sagde Kjeld Jensen.

Rundvisning i den gamle brandstation i Anneberg Kulturpark. Foto: Jens Wollesen

Skal det bare være råt

Det ny-inddragede rum på brandstationen er så småt blevet taget i brug til den første pop up-udstilling med detektor-fund fra Odsherred.

– På vores byggeplan-møde diskuterede vi, om vi skal bruge kræfter på et gøre noget ved rummet, eller vi bare skal lade det stå lidt råt. Hvad synes I, spurgte Kjeld Jensen de mange forsamlede frivillige fra foreningen.

Flere mente, at man sagtens kunne rykke direkte ind i rummet uden at kalke vægge eller gøre noget ved loftet.

Henrik Søborg, formand for Folkeoplysningsudvalget, mindede om, at det er vigtigt at holde fast i et vist niveau af vedligeholdelse for at undgå, at der pludselig bliver skrevet på væggene med tuscher.

270.000 støtte-kroner

I den øvrige brandstation – til højre for garageporten – skal der indrettes rum til personale, teknik og depot.

Odsherreds Kulturhistoriske Forening har siden 2020 holdt til i den gamle brandstation og arrangeret udstillinger og børneaktiviteter.

I den tid har Nordea-fonden støttet med i alt 189.700 kr. til fire projekter, og Folkeoplysningsudvalget har bidraget med 80.000 kr. til seks projekter, oplyste Kjeld Jensen.