Nytårsforsæt: Bekæmper kriminalitet

Nytårsforsætter handler ofte om rygestop og slankekure, men for politikerne i Odsherred byråd er der lidt tungere og mere omfattende visioner på ønskelisten. Nordvestnyt har spurgt ind til de politiske ønsker for det nye år. Jette Sloth (S) glæder sig til i det nye år, som medlem af paragraf 17 stk. 4-udvalget om kriminalpræventiv indsats, at kunne dele ud af sine egne erfaringer, som mor til en søn som tidligere var kriminel og stofmisbruger: