Nej til store lønstigninger til forsyningens bestyrelse

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning fik nej fra til forslag om mere end klækkelig lønforhøjelse.

En ommer: politikere afviste lønforhøjelse på 40 procent

Politikerne bed ikke på forslag om lønstigninger på op til 40 procent til bestyrelsen for Odsherred Forsyning.

Foto: Marianne Nielsen

Odsherred Forsynings bestyrelse vil gerne have mere i honorar-posen. Sådan noget skal godkendes af kommunen, som er eneaktionær, og det blev ommer.

Økonomiudvalget i Odsherred Kommune var enige om, at det forslag bestyrelsen til stiginger i honoratet på mellem 11.000 og 50.000 kroner, svarende til lønforhøjelser på mellem 31,4 og 40 procent, ikke var spiseligt i sin nuværende form.

– Udvalget var enige om, at der blandt manglede oplysninger om, hvad bestyrelser i andre forsyningsselskaber får, så vi havde noget at sammenligne med, og vi synes ikke vi kunne træffe en beslutning på et oplyst grundlag, uddyber økonomiudvalgets formand, borgmester Karina Vincentz (NO).

– Vi har sendt forslaget retur til bestyrelsen, som så kan vælge at lave nye beregninger og fremsende det til økonomiudvalget igen, supplerer hun.

I det afviste oplæg foreslog Odsherred Forsyning, at formandens honorar steg med 50.000 kroner fra 75.000 kroner til 125.000 kroner, svarende til en stigning på 40 procent.

Næstformandshonoraret skulle reguleres fra 37.000 kroner til 55.000 kroner, svarende til 32,7 procent, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer skulle reguleres fra 24.000 kroner til 35.000 kroner, svarende til 31,4 procent stigning.

Men den gik altså ikke.

Ikke steget siden 2009

Karina Vincentz kan got forstå, at forsyningsselskabet har ønsket at regulere på aflønningen af bestyrelsesmedlemmerne. Den er nemlig ikke blevet reguleret siden 2009, hvor Odsherred Forsyning nærmeste udelukkende håndterede spildevand.

– I dag er det jo kun en meget lille del af Odsherred Forsyning, for det har jo udviklet sig og vokset meget. Så det er helt rimeligt at se på en justering af honorarerne, men jeg synes nok de har strammet skuen lidt for meget i dette tilfælde, lyder Karina Vincentz vurdering.

Det er nu op til Odsherred Forsyning om man vil lave nye beregninger til en regulering af honorarerne.