Nej tak til plankeværk af skraldespande

AFFALD: 83 repræsentanter for Odsherreds mange grundejerforeninger i sommerhusområderne havde mange spørgsmål og meninger om den kommende affaldssortering i 10 fraktioner.

VIG: Det er en bunden opgave pålagt af regeringen, og til trods for både temmelig konkrete og på samme tid udefinerede krav, så var der stor trang til at vide mere om fremtidens affaldssortering for Odsherreds mange tusinde sommerhusejere.

83 repræsentanter for grundejerforeninger i sommerhusområderne havde tilmeldt sig borgermødet på Vig Skole torsdag eftermiddag, bevæbnet med notatark, spørgsmål og undren.

Oplægget var to mulige scenarier for affaldssorteringen der enten vil betyde én ekstra og temmelig stor skraldespand med plads til mange forskellige slags skrald, eller tre ekstra og mindre skraldespande med plads til hver to-tre slags affald.

Helårsbeboere i sommerhusområderne var også godt repræsenteret, og de pegede på, at der jo ikke kun var tale om fyldte skraldespande i sommerhalvåret, mens andre mindede om, at en sommerhuse også blev lejet ud.

– Og ingen af os har vist lyst til et plankeværk af plastik i sommerhusområderne, konstaterede en herre og mødte mange samtykkende nik for den replik.

SKRALDEMØDE PÅ VIG SKOLE Kim Rasmussen

Langt størstedelen af deltagerne var bestemt ikke ubekendte med en meget fragmenteret sortering af husholdningsaffaldet på helårsadresserne i andre kommuner og undrede sig over, at man i Odsherred ikke allerede sorterede mere detaljeret.

– På Frederiksberg har vi seks beholdere plus den til farligt affald, lød det fra en sommerhusejer.

– I Fåborg-Midtfyn Kommune hvor jeg bor, der har vi otte fraktioner, og har sorteret i 15 år. Her har vi plastikposer med navn på, så man ikke er i tvivl om, hvad der skal i hvilken pose. Det bliver så tømt hver 14. dag, og det fungerer super fint, supplerede en anden.

Ideen med plastiksække, bliver dog ikke aktuel i Odsherred eller i de andre kommuner, der er i gang med at finmaske affaldsorteringen. Der er nemlig ingen vej udenom skraldespandende.

– Det er lovmæssigt bestemt, at vi skal indsamle affald i faste beholdere med hjul, sagde Birte Thrane Larsen, affaldsplanlægger i Odsherred Kommune.

SKRALDEMØDE PÅ VIG SKOLE

At sortere mere detaljeret i sommerhusområderne, har dog visse udfordringer, som kommunen gerne ville i dialog med grundejerne om. Blandt andet er der i lovgivningen mulighed for bruge glasbobler, som man kender det fra blandt andet dagligvarebutkker og andre offentligt tilgængelige steder, i stedet for at smide syltetøjsglas og vinflasker i beholderen til glas og metal, som alternativt skulle stå på sommerhusejernes egen grund.

– Men de skal placeres i det fra ministeriets side betegnes som “indenfor rimelig gå-afstand”, men vi kan ikke få svar på, hvor langt det er. Vi har spurgt dem, og svaret er, at det må vi selv finde ud af, uddybede affaldsplanlæggeren og pegede på et andet problem med et øget antal glasbobler.

– Kommunen ejer ikke arealer i sommerhusområderne i det omfang, som vil være nødvendigt for at imødekomme kravet om “rimelig gåaftand”, så der vil vi blive nødt til at gå i dialog med grundejerforeningerne om løsningsmuligheder, sagde Birte Thrane Larsen.

Der er godt og vel 26.000 sommerhuse i Odsherred Kommune, heraf er langt størstedelen landliggere. Derfor havde Odsherred Kommune valgt at holde et særskilt borgermøde om den kommende affaldssortering i 10 fraktioner.

Netop på grund af de mange sommerhuse har kommunen fået dispensation til at vente med udrulningen af de 10 fraktioner til udgangen af 2022.

Der har – efter politisk flertalsønske i byrådet – været afholdt to borgermøder i henholdsvis Fårevejle og Nykøbing, og der holdes yderligere to borgermøder i Vig og på Odden den 28. oktober.

SKRALDEMØDE PÅ VIG SKOLE