Mens Vig Venter: Hardinger Band vil hylde Michael Bundesen