Laver fredagsbar for kulinariske ildsjæle

Fødevareiværksættere netværker og finder legekammerater over en tår øl i Anneberg Kulturpark.